Velkommen til Rebildparken.

7-4-2018

Der er nyt vedr Astrupstien - se mere her

Astrupstien - brev

Astrupstien - info

18/2-2018

 

Indkaldelse til generalforsamling. Den 13 marts kl 18.30 - Astrupparken ( Rebildparken 61). Vel mødt :-) der er sandwich og øl/sodavand. Husk at tilmelde jer senest den 28/2-2018

 

Venlig hilsen Mia Gilling

se indkaldelsen nedenfor.

 

Indkaldelse

 

Budget og Regnskab

 

 

6/12-2017

Der er kommet et nyhedsbrev. Læs her.

1/7 2017

 

Alle burde nu have klippet deres hæk og vedligeholdt deres jordstykke ud til stien, men det halter mange steder. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid kontakte dem der mangler at ordne dette.

 

Bestyrelsen har opsagt aftalen med vores gartner pga manglende vedligehold. Der er fundet en midlertidig løsning.

3/5 17

 

Vi har undersøgt muligheden for at få sat skilte op vedr "nabohjælp". Det er ikke tilladt at sætte noget op på vejskilte eller husnr skilte. Vi må sætte et skilt op som står på privat grund. Hvis nogen er interesseret i det, så henvend jer til bestyrelsen.

 

Tiden for at alle skal have trimmet hæk, græskanter og træer nærmer sig. D 1. juni skal alle sørge for at der ikke er noget der kommer ud over flisekanterne på stierne. Alle har pligt til at luge/fjerne ukrudt eller slå græs på ydersiden af hækken.

26/3 2017

Generalforsamlingen er vel overstået. Referatet kan ses under fanen: Referater. Det omdeles også i jeres postkasser. Beretning, regnskaber og budgetter er lagt på hjemmesiden.

18/2 2017

 

Der har desværre været indbrud i en villa i Rebildparken. Derfor opfordres alle til at holde ekstra øje med sit eget og naboernes hus. Hvis man oplever noget mistænkeligt, så kontakt politiet.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen

 

Regnskab 16 samt budget 17 til generalforsamling

19/1 2017

 

Årets generalforsamling bliver tirsdag d. 14 marts. 2017. Indkaldelse kommer senere.

Bestyrelsen ønsker alle i Rebildparken en glædelig jul og et godt nytår. Der er delt julegaver ud til det grønne hold som tak for hjælpen

18/12 2016

 

Vær opmærksom på at der er kanalomlægninger fra Stofa.

14/11 16

Vi havde et godt beboermøde, hvor der blev stillet mange gode spørgsmål. Forhåbentlig er der nu en stor grad af afklaring ved udviddelsen af Tranholmvej. Bestyrelsen har lavet et tilpasset høringssvar som kan læses under fanen "skrivelser"

31/10 16

 

Der er 100 tilmeldte fra Rebildparken og Vensysselskvarteret til mødet d. 1/11 omkring kommunens planer for Tranholmvej. Spændende

16/10 16

 

BEBOERMØDE. MØD OP.

 

Bestyrelsen indkalder til beboermøde d 1/11 2016 ang udvidelsen af Tranholmvej. I kan læse indkaldelsen i nyhedsbrevet som vi omdeler i denne uge. Det kan også findes under fanen "Nyhedsbreve". Skrivelsen til kommunen findes under fanen "Skrivelser"

 

18/4 16

 

Som alle kan se, så er opgravningerne ved at blive reetableret så det ser fint ud igen. Vi blev nok lidt utolmodige og glemte at jorden skal være til at arbejde med.

12/4 16

 

Bestyrelsen har kontaktet Bredbånd Nord for at påpege de mangelfulde reparationer der er foretaget efter opgravningen.

 

 

Referatet fra generalforsamlingen er omdelt og årsberetningen kan læses her på siden.

1/3 16

 

Der er bestilt nye pærer til de stilamper der mangler lys.

20/2 2016

 

Der er ikke kommet yderligere forslag til generalforsamlingen, så udsendte dagsorden er gældende. Der er 55 tilmeldte.

 

Der kan købes en billig stofaboks på NTA´s kontor, så man fortsat kan bruge det gamle analoge tv.

 

Info:

 

Generalforsamlingen bliver tirsdag d. 8 marts 2016 kl. 18.30 i kirkecentret i Nr. Tranders. Indkaldelse er på vej ud.

23/1 2016. Vedr antenneforeningen.

 

Bestyrelsen er orienteret om at Bredbånd Nord inviterer til informationsaften vedr. deres tilbud. Som bestyrelse har vi ikke foretaget os noget, da det er generalforsamlingen der skal bede os om at undersøge andre muligheder.

12/1 16

Der slukkes for det analoge tv signal d. 20 Januar. Derefter kan de gamle fjernsyn ikke bruges.

20/12 2015

 

Nu ser det ud til at jeg har fået styr på at lægge dokumenter på siden igen.

Opdateres her i julen.

 

8/12 2015

 

 

Som I nok har lagt mærke til, så ruller HEF fiber ud i Rebildparken. Vi har fået besked fra Aalborg Kommune om projektet, som ikke betyder noget for os, udover at der er en ekstra mulighed for at få tv/internet i fremtiden. Bestyrelsen foretager sig ikke noget, med mindre der kommer forslag frem på generalforsamlingen, der betyder at vi skal undersøge mulighederne. Hvis I oplever at reetableringen ikke er iorden, så send os en mail.

 

Der er lavet aftale med vores sneryddere, så sneen kan bare komme an.

 

Det grønne hold har fået deres julegaver som er velfortjent pga af det store arbejde med de grønne områder. Mange tak for hjælpen.

 

31/1 2015.

 

GENERALFORSAMLINGEN 2015 er fastsat til d. 11 marts kl. 18.30 i kirkecentret i Nr. Tranders. Der udsendes snart en indkaldelse.

 

Vi har 40 års jubilæum i år, så vi gør lidt ekstra ud af generalforsamlingen. Der serveres stjerneskud og der er oplæg omkring tv/internet universet. Mød op til en hyggelig aften.

 

4/11 14

Som I nok har læst i avisen, så bliver fusionen imellem NTA, ANTV og GVD ikke til noget. Der var i denne omgang ikke grundlag for at sammenlægge foreningerne, så vi kører videre som hidtil.

13/7 14

Nyhedsbrevet er kommet. Læs her

Opdatering vedr. tv fusionen.

Vi er stadig i en forhandling med Stofa, så der er ikke nogen aftaler endnu. Jeg kan ikke fortælle i detaljer, for det hører kun til i arbejdsgruppen, men I vil blive opdateret når der er nyt.

29/5 14

Vedr. Antenneforeningen NTA.

På 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder i NTA er det blevet besluttet at NTA fusionerer med AN-TV og GVD hvis disse foreninger har flertal for fusionen på deres møder. Dette tiltag skal ses i lyset af den hurtige udvikling på TV/internet området og vores muligheder for at opnå bedre aftaler økonomisk og bedre tv-pakker. Det er en enig bestyrelse i NTA der har arbejdet med fusionen. Dette får ingen betydning for Antenneforeningen Rebildparken udover de forbedrede muligheder. Vi har samme status og muligheder for at melde os ud hvis vi en dag beslutter at få signaler fra en anden leverandør. Jeg får en plads i bestyrelsen i den nye sammenslutning, som indtil videre hedder Aalborg Bynet. Fusionen er tiltænkt til at træde i kraft 1/10 14. Det er besluttet at NTA´s kontor bliver på Troensevej indtil videre. Nærmere info kommer i et nyhedsbrev inden sommerferien.

MVH  Frank Nielsen (Formand)

28/3 14

Regnskaber og budgetter samt årsberetningen ligger nu under deres faner.

9/1 TV omlægning SE HER

Nyt om fremtidens tv SE HER

27/12

Nyhedsbrev nr. 2. 2013 er lagt på siden.

17/12

Bestyrelsen ønsker god jul og godt nytår til alle i Rebildparken.

I 2014 holder vi generalforsamling d. 3 Marts. Indkaldelsen kommer senere.

I kan orientere jer om NTA´s aktiviteter på hjemmesiden www.nta-tv.dk

15/10

Vi har haft problemer med hjemmesiden, men er nu klar igen.

Der er flere der har klaget over en summende lyd fra industrikvarteret. Det er måske fra Printca. Vi kontakter dem, men det behøver ikke være bestyrelsen der løser den slags problemer. I må godt selv.

Der er flere gadelamper der mangler lys. Vi kontakter kommunen.

Bedene fik en god udrensning, så der er styr på buskene igen. Men de vokser altså hurtigt.

Vi påtalte overfor flere, at kanterne ikke var taget og det hjalp lidt, men der er stadig nogle der mangler at tage dem.

Vores elforbrug kører efter beregningerne, så de nye lamper tjener deres formål.

TV. Tv2 sport 3 er tilbage på prøve. der varsles prisstigninger igen på pakkerne, men vi holder de dyre kanaler i pakke 3.

14/3

Så er der tyndet ud i læbæltet ved fodboldbanen. Der kan afhentes flis og træ til brændeovnen.

9/3

Generalforsamlingen er afholdt d. 4 marts 2013 og diverse bilag er nu lagt på hjemmesiden og omdeles i nærmeste fremtid.

12/2

Tilmelding til generalforsamlingen d. 4 marts er omdelt.

Bestyrelsen har kontaktet Teknisk forvaltning og fået den besked, at Aalborg Kommunen laver en venstresvingsbane ind i Rebildparken sydfra og en venstresvingsbane ind i industrikvarteret nordfra. Man trækker kørebanen over imod industrikvarteret. Vi orienterer om det på generalforsamlingen.

Husk at rydde sne på de små stier imellem parcellerne.

27/1

Der har endnu engang været indbrud i Rebildparken, så derfor er det en god ide at holde øje med hinandens huse og biler. Kontakt politiet hvis der er noget mistænkeligt.

20/1 2013

Alle skulle gerne have modtaget et brev fra NTA omkring pakkeændringer, prisændringer og diverse praktiske oplysninger. Hvis ikke man har modtaget den, så kontakt NTA.

OBS: Telefonnr. til NTA´s kontor er 70270402.

Torsdag d. 17/1 sker der en omlægning af kanalerne endnu engang, så her skal man selv søge kanalerne ind igen. Man kan bestille hjælp til dette. Læs det udsendte materiale.

Der kommer snart en indkaldelse til generalforsamlingen 2013.

Husk at rydde jeres stier for sne, så man kan komme frem med cykler og barnevogne.

22/12

Nyhedsbrevet er lagt på hjemmesiden. God jul og godt nytår.

11/11

Vedr. antenneforeningen. Når det nye 4G mobilnet tages i anvendelse 1/1 13, så kan der opstå store problemer med antennesignalet. Man skal have de rigtige samlinger, ledninger og stik for at være sikker på et godt signal. I får nærmere information når det nærmer sig. Der bliver lavet informationsmateriale i NTA med oplysninger om hvordan man skal forholde sig.

19/9

Bestyrelsen har meddelt flere parceller, at de mangler at afkante græs/vedligeholde bede eller klippe hæk ud til de fælles stiarealer. dette skal gøres pr 1/6. Det er et fælles anliggende at få Rebildparken til at fremstå vedligeholdt.

Allan Hansen er udtrådt af bestyrelsen og afløses af 1 suppleant Ketty Hansen (nr 18).

Bestyrelse er ved at se på beskæring af træer langs vores stier. Nogle er blevet for store og andre skal måske helt fjernes. Vi indhenter tilbud. Vi får samtidig et tilbud på beskæring af planter på fællesarealerne.

Der er indgået kontrakt med Aalborg Kommune om snerydning for vinteren 12-13 og der ryddes sne ifølge kommunens plan og ikke i weekender.

Legepladsen er blevet malet.

24/7

Der er desværre en bølge af indbrud i Rebildparken. Derfor skal alle holde øje med mistænklige biler og personer. Der er set en kassevogn holde på indkørselsvejen og den kunne det være en ide at hold øje med.

Aftal noget med naboen når I er væk fra huset. Luk vinduer og døre. Kontakt politiet hvis I er i tvivl.

De generer sig ikke for at gå ind, når man er hjemme, så der er grund til at være ekstra opmærksom.

12/6

Så er der sat nye lamper op i Rebildparken. Hvis der imod forventning skulle være en der ikke lyser, så giv lige hurtig besked til bestyrelsen så den kan blive skiftet.

Der kommer snart et nyhedsbrev og det kan kun læses her på siden med mindre man har bedt om at få det i postkassen. (besluttet på generalforsamlingen).

Alle skulle gerne have fået brev fra NTA/STOFA om overgangen til Stofa tv. Læs yderligere på NTA hjemmeside.

Årsberetningen + referater ligger nu på hjemmesiden. Regnskaber + budgetter er også lagt ind d. 18/5.

Vi har husstandsomdelt en meddelelse om at kontingentet opkræves pr. 1/5 og at det ekstra kontingent på 994 til de nye lamper opkræves pr. 1/6.

På grund af forsinket adgang til betalingsservice, så er ejerskift først ændret pr. 1/6.

1/4. (Ikke aprilsnar)

Generalforsamlingen er afholdt og referat + beretning er omdelt.

Det blev besluttet at vi skal have nye lamper op og dette påbegyndes efter 1 Maj.

De nye fodboldmål er sat op. Hvis der er nogen der kan bruge det ene gamle mål, så kan man kontakte formanden.

Der har været brud på en vandledning ved indkørslen til Rebildparken, men det er udbedret.

1/3

Vi beklager at linket til indkaldelsen ikke virker. Vi arbejder på sagen. Vi omdeler en oplysningsseddel søndag i denne uge om flg:

Der er sat en prøvelampe op imellem nr. 12 og 14. Det er den 42 w vi har i vores udsendte bilag.

20/2 2012

Der er udsendt indkaldelse til generalforsamlingen mandag d. 12 marts kl. 18.30. 

Læbæltet imod Tranholmvej er blevet trimmet. Husk at der ikke må smides haveaffald i læbæltet

1/1 2012.

Nyhedsbrev nr 2 er udkommet og kan findes i venstre side.

Godt nytår til alle i Rebildparken og til alle samarbejdspartnere.

1/12

NTA vandt retssagen imod Gistrup Antenneforening(GAF) og skal derfor ikke betale erstatning til GAF.

19/10

I løbet af efterårsferien bliver der lagt en lille bunke sand i et hjørne på de 2 fællesarealer. Sandet skal bruges til at fylde i de render der laves når man afkanter sit græs ud til stierne.

Vi indkøber endnu 10 lysarmaturer, så vi har et lille lager.

22/9

Bestyrelsen har været rundt for at påpege manglende vedligehold af græskanter, hække, træer mv.

Vi anskaffer en bunke sand, som bliver placeret på modsatte  græsareal af fodboldbanen. Så kan og skal man fylde sand i de kanthuller man evt. laver når man kanter af ud imod stierne. Vi kan ikke have dybe kanter af hensyn til gående, som kan træde forkert og af hensyn til flisernes stabilitet.

Vi har også bedt Lererbo om at passe deres kanter langs Gravlevstien.

30/6

Stenene ved gyngerne er renset for rester fra kloakproblemerne og græsset er revet igennem. Regnen har gjort sit og afspæringen er ophævet igen.

Flere parceller har fået en henvendelse fra bestyrelsen om at trimme græskanterne og om at holde hækken væk fra gangarealet. Det kan ikke passe, at bestyrelsen skal minde om vedligeholdelsespligten.

Der er 2 parceller der har meddelt, at deres hække er angrebet af svamp, som smitter voldsomt. Det er vurderet af en gartner. De er nødsaget til at fjerne hækken og plante ny. Derfor bedes alle tjekke deres hæk og tage handling på et evt. problem for at forhindre yderligere spredning.

Hullet i flisebelægningen ved boldbanen er udbedret. Bestyrelsen gjorde det ganske gratis.

15/6

Der har været problemer med kloakkerne, hvilket har betydet en oversvømmelse omkring legepladsen. Området er spærret af og bestyrelsen tager stilling til et evt. sandskifte omkring gyngerne.

Bestyrelsen tager en tur i området for at tilse om græskanterne er vedligeholdte ifølge vedtægterne, som siger at det skal være sket pr 1 juni.

Stofa har været tilkaldt for at justere på forstærkerne på enkelte stikveje. Hvis I oplever dårlige tv signaler, så kontakt Stofa, som har vedligeholdelsen på anlægget.

12/4

Referatet fra generalforsamlingen ligger nu på hjemmesiden og omdeles hurtigts muligt.

9/3

Generalforsamling er vel overstået. Tak for opbakningen. Regnskab og budget og årsberetningen er lagt ind under fanerne til venstre. Referatet bliver lagt ind straks det er skrevet.

25/2

Vedr. generalforsamlingen: Der er ikke indsendt nogle forslag, så udsendte dagorden er gældende.

18/2

Vi har påpeget overfor Aalborg Kommune, at vi ikke har fået ryddet sne på vores stier.

16/2 2011

Vedr. indbrud. Preben Klitgaard fra nærpolitiet har oplyst os om, at man kan benytte følgende hjemmeside www.naboor.dk til at få inspiration til nabohjælp i forbindelse med forebyggelse af indbrud. Her kan man oprette grupper som kan hjælpe hinanden pr telefon mv.

13/2 2011

Indkaldelsen til generalforsamlingen er omdelt.

Vedrørende indbrud: Læs her

Hvis man opdager nogen i sit hus eller på sin grund, så ring 112. Hvis man ser nogen luske rundt, så ring 114.

Hvis man ønsker råd og vejledning i forbindelse med udstyr der kan forhindre indbrud, så kan man kontakte sikringsrådgiver:

Andreas Mylund Andersen: Tlf: 72581375

9/2

Hunde høm høm:

Vi har en beboer i Rebildparken, som desværre er kommet slemt til skade efter at være gledet i en hundeefterladenskab. Hvis I ser en hundelufter, der ikke fjerner disse efterladenskaber, så påtal det straks.

Der har været flere indbrud/forsøg på indbrud i Rebildparken. Derfor bedes alle holde ekstra godt øje med vores område.

SNERYDNING

19/1

Så har vi indgået en ny aftale med Aalborg kommune ang. snerydning på vores stier gældende fra d. 1/2 2011.

Inden for kort tid indkøbes nye lamper, så vi kan udskifte dem der trænger.

11/1

Bestyrelsen har ikke været tilfredse med snerydningen på vores stisystem i denne vinter og har påtalt dette 2 gange overfor Aalborg Anlægsgartneri. Dette har medført at de har opsagt kontrakten pr. 1/2 2011. Derfor arbejder vi på at finde et nyt firma. Hvis I kender et godt firma, så kontakt os hurtigt.

Vi har lavet en gæstebog, som du kan skrive i, hvis du vil give en besked eller kommentere noget omkring Rebildparkens Ejerlaug. Den findes i menuen til venstre.

30/12:

Det grønne hold har fået deres belønning for godt arbejde i bedene.

Årets sidste nyhedsbrev er på gaden.

Bestyrelsen vil hermed sige god jul og godt nytår til alle beboere i Rebildparken. Som I kan læse i nyhedsbrevet, så er der generalforsamling d. 7. Marts 2011 i Nørre Tranders kirkecenter kl. 18.30. I hører nærmere.

Der er lavet henvendelse til Aalborg kommune ang. fartregulering. Den kan læses under skrivelser. Men det nyttede ikke noget. Vi får ikke fartregulering og nu forsøger vi ikke mere i denne omgang.

Vedr. nr 75, så er nu huset på tvangsauktion. Der er tilsyneladende ikke penge i boet til at vedligeholde hæk og græs ud imod vej og stikvej.

Hvis nogen skulle have lyst, så er det tilladt at slå græsset så det ser ok ud.

Læbæltet imod de 2 institutioner er ved at blive udført, men det går meget langsomt, så de bliver nok først færdige når sommeren er ved at være ovre. Men så er det forhåbentligt klar til næste år. Vi har skrevet meget sammen med Himmerland og det er strandet på manglende økonomi, er deres besked til os. Sidste nyt: De udførte arbejdet i uge 43.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket omfanget af slitage på vores lamper på stisystemet. Vores lysmand John kan konstatere, at flere skærme er ødelagte af vejr og vind.

Vi kan oplyse, at nr. 5 og nr. 17 er blevet solgt. Tag godt imod de nye ejere når de rykker ind.

SNE   SNE   SNE     SNE   SNE   SNE

På sidste generalforsamling snakkede vi om muligheden for at stå sammen når sneen falder igen. Hvis man aftaler noget på sit torv og laver en plan for fælles indsats, så kan man forholdsvis hurtigt feje sit torv og sin del af stamvejene. Derved kan vi holde vejene fri for sne og samtidig få en god oplevelse sammen. Husk at tage hensyn til de personer der ikke kan deltage evt. på grund af helbred og alder. De kan så evt. lave en kop kaffe til snerydderne. Det er faktisk en god og brugbar ide.

Rebildparken Ejerlaug og Antenneforening